SERIE A

Macau, một cuộc đánh bạc tồi tệ, đã mượn 100.000 ánh sáng, đã bị cầm tù, 1 ngày, đã giành được sự vội vã đến báo động, Guili, một Herbalife chống La Liga tốt bị bắt

Các nhà Hán, mà đã bị bắt, và bị giam giữ đã được xử lý bởi các cảnh sát Macao

SERIE A

Hội đồng Nhà nước đã chơi nghiêm túc Mikin Khai thác và giao dịch Tuần lễ Real La Liga 焯 Hua Hui dừng dịch vụ vận hành máy móc mỏ đại lục

Dịch vụ máy móc khai thác của Sun International tạm dừng đại lục, nhấn mạnh sự hỗ trợ của nhóm