Vai trò của dòng chữ Kin zhixing là gì?

Xu hướng dòng Yin Zhixing K cho biết sau khi mở mới, nó đã tăng, và trở về vị trí thấp hơn gần với giá mở cửa; sẽ đơn giản, xu hướng K-Line này là sức mạnh của hai bên. Nó được cân bằng, cho thấy rằng có một sự thay đổi trong thị trường phía sau để thay đổi nhiều hơn trước. Biểu mẫu cụ thể được hiển thị dưới đây.

Nếu cần xác định chính xác rằng xu hướng của ngôi sao chữ Yin thường được xác định là được xác định kết hợp với sự xuất hiện của nó: (1) Khi có một xu hướng lớn trong đó Nantes Champions League được hiển thị. Nó không phải là một ý nghĩa đặc trưng, ​​thường là một phần còn lại sau khi tăng hoặc giảm, và xu hướng duy trì thị trường lớn hơn. (2) Ngôi sao Cross Jumper xuất hiện trong những ngày đầu của sự gia tăng là một sự mở đầu cao của một cổ phiếu đã được tổ chức. Sau khi tăng, tác động của thị trường đang giảm. Xu hướng dòng K rất quan trọng. Nhiều lần nghỉ ở đây. Thị trường sau sẽ có một xu hướng. (Juventus UEFA Champions League3) Có một ngôi sao Cross Cross High Yin. Thông thường, giai đoạn trước đã tăng trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như 30% thị trường, hoặc 30-50% cổ phiếu, và thị trường sẽ cho thấy một sự khác biệt lớn, đĩa lợi nhuận Cần phải tạo ra một số lượng lớn khả năng, và các quỹ chính đã xuất hiện với Aika Champions League 1991. (4) Khi một kênh tăng thông thường thường là sự điều chỉnh ngắn hạn của Champions League 2018 Tottenham, không ảnh hưởng đến xu hướng dài hạn của thị trường.

Trên đây là định nghĩa về Thánh giá Âm và ý nghĩa thị trường cụ thể của nó, muốn tìm hiểu thêm Xu hướng Kribery Champions League Nhấp vào: K-line Shortup và Jumping .

Champions League 17

You Might Also Like