MẸO CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ

Ý nghĩa của đường xu hướng không Kèo Bóng ĐĐĐ với các đại diện cùng độ dốc và các trường hợp thực tế

Độ dốc tương đối của đường xu hướng là rất quan trọng. Jiangant tin rằng dòng nghiêng là khoảng 45