LA LIG

Việc phát hành trực tiếp cổ phiếu là gì, được cấp trực tiếp soi kèo bó gạc theo phong cách Tuyết và So sánh phát hành gián tiếp

Cổ phiếu trực tiếp là gì ? Phát hành cổ phiếu trực tiếp còn được gọi là phát hành cổ