SERIE A

Ghi chú! Malaysia La Liga MX Mexicana Tỷ lệ nhiễm trùng Mexican trong 7 tháng, lần thứ hai của dịch bệnh vượt qua ở Ấn Độ

Tỷ lệ nhiễm bình quân đầu người của trường hợp xác nhận của vương miện Malaysia đã vượt qua Ấn