SERIE A

UAE đã bổ sung 1810 trường hợp chẩn đoán gia tăng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 569.073 trường hợp Opta La Liga.

Vào ngày 30 tháng 5, Bộ Y tế Emirates đã công bố 1810 trường hợp mắc bệnh viêm phổi mới