Soikeo, Tuy Tuy đang sạch sẽ, không chết!

& NBSLA LIGA 90P; Khi chúng ta tiếp xúc với thế giới này, có rất nhiều thứ gây nhầm lẫn. Nếu bạn có thể cảm thấy trái tim, cảm giác rằng nó chạm vào, nó vẫn tốt. Tôi sợ rằng bạn không biết, bạn sẽ có ảnh hưởng của môi trường, chôn vùi vô số kết quả. Do đó, Bồ tát Puxian ủng hộ rằng nó có thể ăn tráng mỗi ngày, phản ánh lời nói của mình, và thậm chí là một suy nghĩ. Trong chế độ xem đầu tiên, hãy để những ảo tưởng được gắn liền với La Liga Serie A, và sau đó sử dụng Phật giáo để rửa, hãy tự mình không biết và không có cản trở.

Trên thực tế, như một người bình thường, hoặc như một người phàm thông thường, nó bị ảnh hưởng bởi môi trường, và sau đó trái tim là một nhân loại bình thường. Do đó, các cá nhân nghĩ rằng các khoản đầu tư thông báo phải tạo ra một môi trường sạch sẽ và vô tội. Tốt nhất là đầu tư để được cách ly khỏi thế giới trong Thánh Linh. Bên trong mười hai yếu tố của bài phát biểu của Đức Phật, tôi yêu là bản năng trong môi trường, và anh ta không thể thay đổi thông qua bất kỳ phương tiện nào. Chúng ta chỉ có ba quan điểm này từ điều chỉnh, giải quyết bản chất con người của chúng ta!

Một người mới bắt đầu, cần chú ý nhiều hơn đến ba điểm, Soi Ke La Liga Ti Nay này không chỉ là sự tương phản của thị trường chứng khoán, loại bỏ bất kỳ tin tức kỹ thuật nào, tất cả các phương tiện truyền thông tài chính Nhận xét . Đây chỉ là những yêu cầu cơ bản nhất. La Lig 1 sâu hơn tầng một, nên được hiểu từ quan điểm của những người tự tu luyện này. Bởi vì mọi người là nhiều góc, vì vậy bạn phải để cơ thể và tâm trí của bạn khỏe mạnh và an toàn, và bạn sẽ sửa nó theo một khía cạnh nhất định, và bạn không thể giải quyết được vấn đề. Nếu có bất cứ điều gì khác, nó rất có thể sẽ được thực hiện. quanh co! Ví dụ, một cơ quan người đã rời khỏi một tổn thương, gây ra một loạt các phản ứng chuỗi, có nhiều biến chứng. Vì vậy, hãy chắc chắn để nhận ra vấn đề này.

Chúng tôi đầu tư để sửa Outlook, giá trị và triển vọng thế giới cá nhân trên các quan điểm riêng lẻ. Trong mọi góc độ trong cuộc sống, bạn sẽ vẫn đúng là 1 2 3 La Liga. Bạn có thể thực hiện một đảm bảo hậu cần mạnh mẽ cho các bài phát hành đầu tư. Một người khởi xướng cũng là một khoản đầu tư chuyên nghiệp, hãy cố gắng tiếp xúc với bụi đỏ ở khắp mọi nơi, tốt nhất là đóng cửa mình trong một khu rừng núi sâu thẳm tinh thần. Một môi trường như vậy là yên tĩnh. Cám dỗ, sợ hãi, tham lam, ghét, sẽ có ít hơn rất nhiều, sẽ có rất nhiều malvices. Được nhiều hơnNó dễ đạt được hơn.

Một bài thơ nhỏ tóm tắt:

bị cô lập với thế giới, tôi không phải ở DWED, không được nhuộm, cơ thể tôi sạch sẽ!

Tôi hy vọng rằng tôi có thể có một sáu sạch sẽ, và tôi tự do, và nàng tiên nhỏ bé của tôi.

A La Liga

You Might Also Like