Ý nghĩa của Cla Liga La Ligapi là gì? Chỉ số CPI là tốt hoặc thấp

Bất kỳ người dân quốc gia nào là nhóm tiêu dùng lớn nhất, và trong thị trường chứng khoán, các cổ đông là nhóm đầu tư lớn nhất. Cho dù đó là trong nhóm đó, các nhà đầu tư cần hiểu thuật ngữ chứng khoán cơ bản nhất, chẳng hạn như CPI , Chỉ số CPI là tốt hoặc thấp , sự khác biệt giữa chỉ mục CPI, tác động đến cuộc sống của thị trường chứng khoán là bao nhiêu và người dân, Gola Liga Espanola 2019 LD Digger sẽ trả lời từng người một.

Ý nghĩa của CPI

CPI là tên viết tắt của chỉ số giá tiêu thụ cư trú. Đây là số lượng hàng tiêu dùng đại diện và mức giá của dự án dịch vụ. Nó được sử dụng để phản ánh gia đình gia đình. Sức mạnh mua hàng.

Đơn giản là đặt, CPI là một trong những chính phủ được sử dụng để đo lạm phát, đó là tỷ lệ phần trăm hàng hóa trên thị trường; với số liệu, kế toán kinh tế quốc gia, hợp đồng Chỉ số điều chỉnh, sức mua tiền tệ, tiền lương thực tế và thay đổi giá cổ phiếu.

Chỉ số CPI tốt hoặc thấp]

CPI không phải là thấp hơn, mức cao hơn, bởi vì La Liga Atlético Madrid đại diện là tốc độ tăng trưởng giá. Nếu CPI quá thấp hoặc thậm chí âm, nó chỉ ra rằng có khả năng mở rộng. Ví dụ, giá nông sản đã giảm hoặc phẳng, sau đó thu nhập của nông dân sẽ bị ảnh hưởng; sản phẩm quá thấp, lợi nhuận của công ty sẽ bị giảm theo. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự gia tăng doanh thu cư trú.

Barcelona La Ligas, CPI quá cao và La Liga 20192020 có lạm phát, vì vậy CPI nên duy trì mối quan hệ tỷ lệ nhất định với GDP, điều này dao động xung quanh tăng trưởng thu nhập quốc dân. Nhìn chung, khi CPI lớn hơn 3%, đó là lạm phát. Khi CPI lớn hơn 5%, đó là một lạm phát nghiêm trọng, sẽ gây ra sự bất ổn kinh tế và ngân hàng trung ương sẽ có nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa. Do đó, sự gia tăng theo cấp số nhân không được thị trường hoan nghênh.

Từ độ tương phản trên, CPI quá cao là lạm phát.Số thường xanh hoặc thậm chí số âm, nghĩa là lạm phát, cả hai đều không tốt, vì vậy nó nên được duy trì ở mức tương đối thấp. Các nước kinh tế thị trường tin rằng CPIS nằm trong phạm vi từ 2% đến 3% thuộc về sự chấp nhận được.

Các điều trên là bài viết này giải thích về ý nghĩa CPI và chỉ số CPI cao hoặc nội dung cơ bản thấp. Nếu bạn muốn biết thêm kiến ​​thức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, vui lòng nhấp vào Chỉ số CPI Trung Quốc 2serie A La Liga016, Nghiên cứu và phân tích, vì chỉ số CPI là mỗi La Liga MLS đang thay đổi.

You Might Also Like