Campuchia Net Net Red Breakeform Fútbol de la MLS: một camera ẩn

Hôm nay (253], Red Red Denny Kwan đã phá vỡ tin tức, khách sạn Jinhai ở Sihanouke có một máy ảnh ẩn, cô ấy được tìm thấy sau khi nhận phòng, nhưng chủ sở hữu khách sạn cho biết rằng anh ta sẽ chỉ sẵn sàng bồi thường cho 10.000 đô la.

Denny Kwan nói trong một Facebook cá nhân mà cô ấy đã đến khách sạn Jinhai khi cô ấy đến tỉnh Sihanouk vào tháng 10 năm 2020, nhưng cô ấy không mong đợi được bất ngờ trong phòng. Camera ẩn . Sau khi cô xác nhận, tôi thấy rằng khách sạn không chỉ lắp đặt máy ảnh trong phòng, hoặc thậm chí hầu hết các phòng đều có một máy ảnh ẩn. Trong vấn đề này, cô ấy muốn nói chuyện với ông chủ, nhưng bên kia chỉ sẵn sàng trả 10.000 đô la Mỹ.

Cô tin rằng đây là một sự xúc phạm đến nó, vì vậy cô nhấn mạnh rằng họ sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào tháng này để thảo luận công bằng.

You Might Also Like