Du Ji Jin Diji là 40-59 tuổi để lấy vắc-xin vương miện mới Soikeo BongDatructuyen

Tờ báo này: Bộ trưởng Bộ Y tế Du Ji Zhou kêu gọi dân số A4 trong độ tuổi từ 40 đến 59 tuổi, vì vắc-xin vương miện mới bị hạn chế.

Trong các cuộc họp giao ban với Tổng thống Durti và một số quan chức Nội các, Duli cho biết, theo quan điểm về việc cung cấp vắc-xin thần kinh, chính quyền địa phương nên đầu tiên được inoculation người từ 40 đến 59, sau đó chuyển sang 18 đến 18 39- Tiêm vắc-xin năm tuổi.

Du Ti nói: “Bởi vì vắc-xin chúng tôi nhận được ưu tiên, chúng tôi kêu gọi các thủ lĩnh hành chính chính quyền địa phương để sa xin việc người dân 40 đến 59 tuổi trong danh mục A4.”

ông đã thêm: “Hãy cố gắng làm cho họ tiêm trong nhóm tiền tuyến kinh tế.”

Quốc gia của tôi bắt đầu tiêm vắc hóa dân số A4 ngày hôm qua, bao gồm 35 triệu người.

You Might Also Like