Fault Dolerant Keo Vong 4 Ngôai Hang Anh

Chúng tôi phải đạt được hiệu suất đầu tư tuyệt vời, cần phải bảo thủ, Keo Bó Đổi tổ chức các doanh nghiệp cạnh tranh Anh, nhiều công ty đã tuyên dương trên cơ sở ngành công nghiệp, và cảnh quan công nghiệp trong tương lai sẽ không Làm thế nào lớn thay đổi, và thị phần và biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ tăng lên, họ có sự gia tăng giá tăng, hoàn toàn chống lại lạm phát, chỉ cần giữ chúng! Nếu bạn có thể mua chúng tại một sự đánh giá thấp, tất nhiên năng suất của bạn sẽ cao, đây là một sự rõ ràng trong y học tiêu dùng và thậm chí cả ngành công nghiệp Internet. Chọn từ 3 đến 5 công ty để nắm giữ dài hạn, đầu tư kết hợp sẽ tốt.

Nếu bạn muốn đạt được hiệu suất đầu tư vượt trội, bạn phải chọn một công ty tăng trưởng kinh tế mới. Giống như ngành công nghiệp Internet sau năm 2000, Alibaba, Netease, Sina, Tencent, 360, v.v., đây là một alibaba tốt hơn, Tencent và Netease, Yahoo, YY, Dangdang! Trong số đó, cũng có nhiều công ty internet chất lượng cao như Jingdong. Vì vậy, trong số các bản nhạc này, bạn cần có một doanh nghiệp có giá trị kinh doanh tuyệt vời, tương đối rủi ro và cơ hội. Một mặt, tỷ lệ thành công của các ngành công nghiệp mới nổi tương đối thấp. Một mặt, đó là định giá của chúng thường tương đối cao và không có thu nhập để định giá cao, vượt quá danh mục giá trị truyền thống. Cuối cùng, nó là một số ít người trong một khu vực xa lạ, bởi vì nó đầy sự không chắc chắn, người đầu tiên ăn cua là rất nhỏ. Nhưng một công ty như vậy có thể nhận được những lợi ích của Bai Soi Kèo Ngô ạ Hạt Times.

Làm thế nào để bạn thấy đầu tư của riêng bạn? Trên thực tế, thế giới sẽ luôn thay đổi, đặc biệt là nhận thức của chúng ta, và Keo Ngoai Hang Anh Vọng 32 thay đổi theo thời gian. Kiến thức và khả năng của chúng ta, chẳng hạn như nước, và thế giới chúng ta không biết là một biển, với khả năng kiến ​​thức nông cạn, để thấy trước tương lai rất khó khăn. Do đó, có một hệ thống giao dịch chịu lỗi, và có một khiếm khuyết trong nhận thức của bất kỳ ai. Nhìn vào vấn đề, có một mặt sai, kích thước là khác nhau. Chúng tôi sẽ không chỉ chịu được, mà còn để bao gồm chính họ, sử dụng cổ phiếu cộng hưởng Keo toi nay ngoaiHệ thống treo Anh, tối đa hóa doanh nghiệp chính xác nhất! Những lợi ích của việc này rất ổn định, nhưng nó hơi bảo thủ, bạn có thể không nhận được những lợi ích quá mức.

Những vị trí bảo thủ này nên chiếm phần lớn khi xây dựng toàn bộ hệ thống giao dịch. Nó nên chiếm hơn 70%, với 20% -30% vị trí để vận hành một số lợi thế kinh tế mới. Hãy để tài khoản của bạn có đủ cho tài khoản của bạn. Tất nhiên, chúng ta cũng nên hạn chế sự lựa chọn cơ hội của chúng ta, cơ hội này 10 năm, nó là đủ, nó nên thận trọng. Bởi vì nó có rất nhiều sự không chắc chắn, như Ma Huateng muốn bán QQ của mình, ngay cả bản thân mình rất khó để tưởng tượng Tencent có thể làm như vậy, Kèo Bóng Đổi Hạt Anh đôi khi doanh nghiệp có thể làm lớn hơn Mạnh mẽ, phải có cơ hội và nguyên nhân và theo dõi, có thể ít hơn một nguyên nhân, không thể đạt được những thành tựu hiện tại, giống như Tencent không có Zhang Xiaolong, không thể trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Có rất nhiều quan điểm về các nền kinh tế mới, một số người chọn chip và một số người đã chọn năng lượng mới, và một số người chọn 5G. Những công ty này phải cuối cùng là một lỏm trong một sợi lông tơ, tham gia vào nó được sẹo. Đối với các mục tiêu đầu tư trong hệ thống cộng hưởng, nó phải được lọc nhiều lần, và các học giả chuyên gia sẽ theo dõi khoản đầu tư của họ bất cứ lúc nào! Bất kỳ quan điểm nào là tìm kiếm sự cộng hưởng đa điểm, để sử dụng các cuộc bầu cử dân chủ để xác minh quan điểm đúng hoặc sai, nhấn mạnh vào việc che chắn, luôn tuân thủ tương tự! Hơn 70% có thể được thảo luận!

Để xây dựng một danh mục đầu tư, bao gồm 3 đến 5 công ty, ngay cả khi có một vấn đề lớn với các công ty, thậm chí Tỷ Lệ Kèo Ngánh Anh Nay Nay Capital bằng không, và nó bị tổn hại hoàn toàn với chúng ta. Trong những thập kỷ qua của sự nghiệp đầu tư, bạn vẫn có thể đạt được kết quả rất tốt.

Chúng ta phải thận trọng khi nhìn vào tầm nhìn và khả năng của riêng mình, liên tục học tập tiến hóa, xây dựng một hệ thống giao dịch chịu lỗi để thực hiện các cải tiến trong tương lai.

You Might Also Like