Làm thế nào để các công ty được liệt kê, làm thế nào để liệt kê cách Keo Thom Ngoai Hang Anh trong quy trình A-Share

Tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư chú ý đến tin tức tài chính sẽ thấy cách nghe nơi công ty được liệt kê, và các nhà đầu tư làm các doanh nghiệp cũng đang cố gắng đạt được công ty. Chứng từ tài chính, sau đó Danh sách các công ty như thế nào?

Làm thế nào để các công ty niêm yết cổ phiếu của họ và Soi Kèo Nggo của họ, các giống có nguồn gốc từ Anh ĐĐ NAY Nay cần được xem xét và đồng ý với Keo Hom Nay ngoai Hang Anh trong Sàn giao dịch chứng khoán. Theo quy định của Luật Chứng khoán Trung Quốc, chứng khoán Keo Giai ngoai Hang Anh được phê duyệt cho cổ phiếu của mình. Cổ phiếu phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Cổ phiếu đã được Cục quản lý chứng khoán nhà nước phê duyệt; 2. Tổng số vốn cổ phần không ít hơn RMB. 50 triệu nhân dân tệ; 3 tuổi, thời gian mở cửa trong ba năm, ba năm cuối cùng của lợi nhuận liên tục; các doanh nghiệp nhà nước ban đầu được thành lập theo luật, người khởi xướng chính là một doanh nghiệp lớn và trung bình thuộc sở hữu nhà nước, có thể được tính liên tục; 4. Giữ giá trị cổ phiếu Số lượng cổ đông ở hơn 1.000 nhân dân tệ không dưới 1.000, và tổng số cổ phiếu phát hành cho xã hội là hơn 25% tổng số cổ phiếu; tổng số tiền của công ty đã vượt quá 400 triệu RMB và tỷ lệ cổ phiếu của nó cho công chúng là hơn 10%; 5. Công ty không có hành vi bất hợp pháp lớn trong ba năm qua, và báo cáo kế toán tài chính không có hồ sơ sai lầm; 6. Các điều kiện khác được quy định tại Hội đồng Nhà nước. Đáp ứng các điều kiện trên có thể có sẵn cho Cục Kiểm toán Quản lý Chứng khoán Nhà nước và Sàn giao dịch. Đối với các thị trường khác như cổ phiếu Hồng Kông, niêm yết cổ phiếu H có thể được liên kết để học hỏi.

Nguồn gốc của viên ngọc (còn được gọi là hai bảng) tương ứng với thị trường bo mạch chủ, các công ty niêm yết trong thị trường bo mạch chủ là lớn, các công ty trưởng thành, rủi ro kinh doanh và một số không tuân thủ bo mạch chủ Các công ty nhỏ chỉ có thể chọn liệt kê tài chính trên thị trường và Kèo Ngô Hạt Anh ĐĐ NAY. Để giải quyết những khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ, kể từ những năm 1960, các quốc gia ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã bắt đầu tạo ra thị trường đá quý của riêng mình. Kể từ khi phát triển, GEM đã phát triển thành các thị trường lớn để hỗ trợ các công ty mới nổi cỡ vừa và nhỏ, đặc biệt là một số công ty công nghệ cao tăng trưởng cao.

Các điều kiện cơ bản được liệt kê trên bảng kinh doanh nhỏ giống như thị trường bo mạch chủ. Các phần của SME là một phần không thể thiếu của thị trường nội trú. Theo yêu cầu “hai không thay đổi” và “bốn” độc lập “, lĩnh vực này nằm trong luật và quy định của bo mạch chủ và Trong khuôn khổ của tiêu chuẩn niêm yết, nó được thực hiện trong quản lý độc lập tương đối & LDQKEEEE BÓNG ĐÔNG NAYUO; Độc lập hoạt động, Độc lập theo dõi, Độc lập Mã, Độc lập Độc lập. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu được sắp xếp trong thị trường bo mạch chủ để phát hành các công ty niêm yết. Nếu nội dung tăng trưởng và công nghệ cao hơn, công ty có một công ty tương đối nhỏ và thời gian hoạt động liên tục nên hơn 3 năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn được thay đổi thành giá trị thuần dựa trên sổ sách tổng thể, thời gian hoạt động liên tục có thể Từ ngày thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà phát hành chủ yếu tham gia vào kinh doanh và giám đốc trong ba năm qua và quản lý cấp cao không thay đổi, và bộ điều khiển thực tế không thay đổi.

Ngoài các cổ phiếu mới được phát hành chế độ IPO Ngoài ra, cũng có một cách để mua danh sách vỏ bằng cách mượn nhà ở. Cách tiếp cận này đòi hỏi một lượng lớn các quỹ công ty. Ví dụ, 360 trả lại cổ phiếu được mượn từ Jiangnan Jiajie.

You Might Also Like