Các nhà đầu tư dài hạn nên cảnh giác với Keo Gia Ngoai Hang Anh Five Stock & Stock Lối vào

Mặc dù chúng ta biết quan hệ tình dục quan trọng của Keo Ngon Hom Nay, ít người có thể thực sự kiên trì. Do đó, nó được phản ánh trong thị trường chứng khoán, và nhà đầu tư ngắn hạn nhỏ hơn nhiều và các nhà đầu tư trung và dài rất nhỏ. Trong một vài nhà đầu tư dài hạn, những người thực sự chọn trả tiền cho cổ phiếu cũng chiếm một vài. Vì vậy, trước khi các nhà đầu tư có khoản đầu tư dài hạn, cần chắc chắn rằng cổ phiếu nào không thể đầu tư dài hạn. Tiếp theo, Xiaobian sẽ giới thiệu 5 loại cổ phiếu không phù hợp với các dòng dài

1. Doanh nghiệp có nợ nghiêm trọng

Một số công ty được liệt kê chính Kinh doanh kiếm tiền, nhưng các công ty con của nó không có Kèo Tiến Tuyết Ngánh, tài sản tốt, thường có một sự mất mát khổng lồ, vì vậy ảnh hưởng đến công ty mẹ, công ty có nhiều lợi nhuận hơn, lợi nhuận cuối cùng sẽ không quá tốt;

2. Người quản lý không tốt

Các nhà đầu tư dài hạn đầu tư vào một khoản đầu tư là đầu tư vào các nhà quản lý lãnh đạo, đặc biệt là những người lõi kỹ thuật, nghiêm trọng và các nhà lãnh đạo siêng năng và ly kỳ chắc chắn là đáng giá đầu tư của. Những loại đội nào, loại đội nào, một nhà lãnh đạo về chất lượng toàn diện, sau đó hoạt động kinh doanh của ông Keo Thom ngoai Hang Anh sẽ rất nghèo, các nhà đầu tư không thể đầu tư vào nó;

3 Các doanh nghiệp có sản phẩm khốc liệt

Thị trường bán hàng trong các công ty như vậy ở một quốc gia dư thừa, các khoản phải thu kế toán tiếp tục tăng, cho thấy tỷ lệ doanh số tín dụng của công ty, thời gian dài, tránh số phận bị loại bỏ;

4. Quy mô của công ty tiếp tục giảm các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ

nhiều doanh nghiệp tư nhân trong bảng vừa và nhỏ, GEM, đề cập đến sức mạnh cốt lõi của công ty, một số người được liệt kê là mục tiêu đấu tranh, Một khi mục tiêu đạt được, sẽ cần phải tôn trọng lợi nhuận của riêng bạn. Khi có một sự từ chức, đó là mối đe dọa đối với sự từ chức để đáp ứng mục đích đáp ứng lợi nhuận. Tất cả các công ty có cốt lõi có hiện tượng này, nên đầu tư tốt hơn hết thận trọng;

5. Main Lệ Kèo Kênh Hạt Anh không đặc biệt

Nhiều công ty đang phát triển lâu dài,Nắm bắt cơ hội, làm nổi bật những lợi thế của riêng mình; nhưng một số công ty đã phát triển mở rộng mù quáng, mở rộng kinh doanh, dẫn đến khó khăn, và thiếu quản lý kỹ thuật, cho đến khi sụp đổ cuối cùng;

Trên đây là sáu loại cổ phiếu đang đầu tư bất đắc dĩ, hy vọng thu thập những người mới đến của cổ phiếu sẽ hữu ích. Nếu bạn muốn học kiến ​​thức chứng khoán khác, vui lòng tiếp tục chú ý đến cập nhật cột này.

You Might Also Like