Sớm nhất hoặc soi keo c2 toi nay vào mùa mưa

Tờ báo này: Con voi không cháy Philippines cho biết hôm thứ Hai, ảnh hưởng của gió mùa tây nam (mùa mưa) có thể cảm thấy vào tháng ba hoặc giữa tháng sáu.

Fei Yather Voi Weather WeatherTwun Kui Ren cho biết: Hiện tại, chúng ta thấy gió mùa Tây Nam có thể bắt đầu vào giữa tháng 5 hoặc giữa tháng Sáu.

Wu Kuiren nói thêm rằng trong 3 đến 5 ngày tới, không có thời tiết spruna ảnh hưởng hoặc đe dọa Philippines.

You Might Also Like