Giao thông kho bạc Soi Keo Phan Tich

Báo này: Shackles dự phòng T-Bills, phần này là do xu hướng của trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.

Lãi suất của 91 ngày nợ quốc gia đã giảm xuống còn 1,269% và lãi suất nợ quốc gia của Trung Quốc giảm xuống còn 1,541% và tỷ lệ 364 ngày trước đã giảm xuống còn 1,796%.

Tại cuộc đấu giá vào tháng 17 tháng 5, lãi suất ba tháng hóa đơn là 1,270% và lãi suất sáu tháng hóa đơn là 1,540% và lãi suất của vé hàng năm là 1,810%.

Rosha, Giám đốc, Giám đốc, nói với các phóng viên rằng lãi suất vé nợ theo dõi sự phát triển của trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.

Cô nói: “Thanh khoản tuần này vẫn còn mạnh, có sự cứu chuộc 34 tỷ nhân dân tệ.”

Cục Kho bạc Quốc gia cung cấp 5 tỷ nhân dân tệ 91 ngày nợ quốc gia, 8 tỷ nhân dân tệ 182 ngày trái phiếu kho bạc và 364 ngày nợ quốc gia.

Tất cả các dự án này đã được đăng ký quá mức và hầu hết các nhà thầu đấu thầu đã vượt quá ba lần, và ủy ban đấu giá đã được trao giải thưởng đầy đủ.

Giá thầu của ba tháng trái phiếu Chính phủ đạt 16,961 tỷ nhân dân tệ, trong khi đấu thầu trong sáu tháng trái phiếu Chính phủ là 20,288 tỷ nhân dân tệ, và giá thầu cho khoản nợ quốc gia hàng năm là 38,595 tỷ nhân dân tệ.

You Might Also Like