Philippines Soi Kèo Chelsea vs West Ham Sở nghiên cứu và các thương hiệu khác được trộn lẫn với các thương hiệu khác

Tờ báo này nói rằng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hôm qua rằng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bắt đầu sử dụng vắc-xin vương miện mới được sản xuất bởi Trung Quốc, được pha trộn với các thương hiệu khác từ tháng Sáu.

Trong bài kiểm tra, những người tham gia được tiêm vắc-xin vương miện văn hóa sẽ được tiêm một nhãn hiệu vắc-xin vương miện mới để hoàn thành các tác nhân thứ hai của họ. Nghiên cứu sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ để nghiên cứu sự an toàn của việc “trộn” sự thụt của giải vô địch mới của vắc-xin vương miện mới và miễn trừ miễn trừ.

Li Dao đang trong tuyên bố: “Việc trộn vắc-xin và các thương hiệu vắc-xin khác sẽ là mục tiêu chính của nghiên cứu này, bởi vì đó là nguồn cung vắc-xin ổn định nhất ở Philippines.”

ngoài ra Để Koixing, Philippines cũng đã phê duyệt Johnson, người đã xuất hiện, sử dụng Aslikang, vệ tinh 5, Modener, Pfizer, Covaxin và Kim đơn.

Bộ Khoa học và Công nghệ được sắp xếp vào tháng 11 năm 2022 vào tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, ông làm rõ rằng Bộ Khoa học và Công nghệ chưa được Cục Giáo dục Vật lý phê duyệt và Bộ Y tế.

Địa điểm nghiên cứu được đề xuất là Anzibo hoặc Mali Malun City, Manila, Baishi, Ma Jiawei hoặc Brazil, WenZhen Yujia, Tu Shun City, Cebu và Nat.

Vương quốc Anh đang tiến hành một thử nghiệm lớn để kiểm tra xem vắc-xin vương miện mới khác nhau có thể trộn một cách an toàn với việc sử dụng hai liều.

You Might Also Like