Campuchia mới 80 trường hợp chẩn đoán, hầu hết ở Líga Espanhola Bibe

Vào ngày 24 tháng 5 năm 80, 80 trường hợp chẩn đoán viêm phổi vành mới đã được thêm vào Campuchia.

Được biết, 80 bệnh nhân đã từ 5 tháng đến 62 tuổi, 12 trong số đó là công nhân Thái Lan, hầu hết bệnh nhân sống ở khu vực Bibeti.

Chính quyền địa phương kêu gọi các công tắc tơ và nhân viên liên quan ngay lập tức lấy mẫu phát hiện và phân lập trong 14 ngày.

You Might Also Like