Ghi chú! Malaysia La Liga MX Mexicana Tỷ lệ nhiễm trùng Mexican trong 7 tháng, lần thứ hai của dịch bệnh vượt qua ở Ấn Độ

注意!马来西亚人均感染率 7个月内第2次超越疫情重灾区印度

Tỷ lệ nhiễm bình quân đầu người của trường hợp xác nhận của vương miện Malaysia đã vượt qua Ấn Độ trong dịch bệnh của thế giới.

theo Đại học John Hopkins và Thống kê Liên Hợp Quốc, Malaysia có 216 trường hợp một triệu trong chẩn đoán bệnh Crown vào ngày 23 tháng 5, cao hơn so với Ấn Độ. 175 trường hợp.

You Might Also Like