UAE đã bổ sung 1810 trường hợp chẩn đoán gia tăng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 569.073 trường hợp Opta La Liga.

Vào ngày 30 tháng 5, Bộ Y tế Emirates đã công bố 1810 trường hợp mắc bệnh viêm phổi mới được xác nhận bệnh nhân, tăng tổng số trường hợp cho 569.073 trường hợp. 4 trường hợp tử vong mới trong cùng một ngày , Tổng số ca tử vong đạt 1677, và 1777 cải tạo mới đã được thêm vào, và phục hồi tích lũy đạt 54.8785 trường hợp.

Quốc gia đã thực hiện 242.981 bài kiểm tra Covid-19 mới trong cùng một ngày.

You Might Also Like