科 Bảng U có nghĩa là, KOB & SÁCH U trên SERIE A 2016 CỔ PHẦN CỔ PHẦN VÀ W, V Ý nghĩa

Kobo Board là một lĩnh vực mới vào năm 2019 tại thị trường cổ phiếu A, chủ yếu dành cho hệ thống đăng ký. Khi chúng ta hiểu thị trường bảng biên hội, chúng tôi đã tìm thấy một số cổ phiếu trước mặt Serie A 1993. Vì vậy, Koboi u.in có nghĩa là ?

Tầm quan trọng của việc mở KOM và tạo, bắt đầu từ đầu Gem, sẽ là giai đoạn tham gia vào hệ thống đăng ký và số lượng vấn đề đã tăng lên và số lượng cổ phiếu mới có thể được mua. tìm ra nó Bây giờ có một hệ thống đăng ký ở Komantang và Gem, sau đó nó sẽ được thăng chức lên bo mạch chủ, và điều này cũng có sự thay đổi trong sự sụt giảm tăng, được thay đổi từ 10% đến 20% và cổ phiếu của cổ phiếu. Một sự thay đổi lớn sẽ xảy ra.

KOB & CHUBANG U có nghĩa là một sự hiểu biết tốt hơn, cuốn sách này hiện là một công ty niêm yết phi lợi nhuận trong kho hàng. Bởi vì có một chỉ số niêm yết phi lợi nhuận trong các điều kiện niêm yết của KiBokian, do đó, có những công ty như vậy để liệt kê. Nếu tổ chức phát hành là lợi nhuận đầu tiên, logo đặc biệt của Kibokian U sẽ bị hủy. Giảm danh sách danh sách là một tính năng chính của Kobo. Chúng ta có thể thấy rằng KOK & CHOW, lợi nhuận của các công ty niêm yết, không có Seria 2002 2003 và Kotuibo có năm bộ tiêu chuẩn niêm yết, cụ thể là kết quả serie một “lợi nhuận ròng”. “Giá trị thị trường + Thu nhập + Đầu tư R & D”, “Giá trị thị trường + Thu nhập + dòng tiền”, “giá trị thị trường + thu nhập” và “đăng ký độc lập”. Nó cũng khác với các quy tắc mua hàng của gói chứng khoán mới của chi nhánh.

Lý do tại sao Kechuang giàu niêm yết, chủ yếu là 2009 2010 Serie A để đáp ứng nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp tăng trưởng cao. Ngoài ra, các cơ quan quản lý không còn đánh giá giá trị của họ khi công ty được liệt kê. Do đó, các nhà đầu tư cần nắm bắt giá trị của doanh nghiệp khi đầu tư vào Ngân hàng Trung Quốc.

1. Bức thư “n” trước khi viết tắt chứng khoán chỉ ra ngày đầu tiên của thị trường chứng khoán; nếu có một lá thư “C” trước chữ viết tắt của chứng khoán, điều này có nghĩa là cổ phiếu của cổ phiếu đang sau thị trường. Ngày hôm sau đến ngày thứ năm & nfull diêm phù hợp với Serie absp; 2. Nếu chứng khoán có một dấu hiệu đặc biệt “U”, điều này có nghĩa là tổ chức phát hành không có lợi nhuận; nếu lợi nhuận đạt được lần đầu tiên sau khi niêm yết, logo đặc biệt sẽ bị hủy. 3. Nếu chứng khoán có một đặc biệtDấu hiệu đặc biệt “W”, đại diện cho sự tận tâm của quyền biểu quyết của nhà phát hành; nếu không có biểu quyết ngay sau khi niêm yết, logo đặc biệt sẽ bị hủy. 4. Nếu chứng khoán có cờ đặc biệt “V”, nhà phát hành có cấu trúc kiểm soát giao thức hoặc sắp xếp đặc biệt tương tự; nếu không có sự sắp xếp liên quan sau khi niêm yết, logo đặc biệt sẽ bị hủy.

科 创 板 u u 就 上 就 内容 内容 内容 内容 内容, 交, 战 战 驱 驱 战 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展 发展Các sáng kiến ​​cải cách lớn là một sự sắp xếp quan trọng để cải thiện cơ sở hạ tầng thị trường vốn, kích thích sức sống thị trường và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp và lợi ích hợp pháp. Mục tiêu của Kechuang là bù đắp cho những thiếu sót của các thị trường vốn trong đổi mới công nghệ dịch vụ, đó là cải cách dần dần thị trường vốn. Sắp xếp phân biệt tốt hơn về lợi nhuận và cấu trúc vốn chủ sở hữu, nâng cao khả năng bao gồm và khả năng thích ứng với các doanh nghiệp đổi mới.

Có một “bốn bảng mới”, tiêu đề là một tấm cam kết với các dịch vụ đổi mới công nghệ, là một trong những sản phẩm của Thượng Hải để xây dựng thị trường vốn đa cấp và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ tiên tiến.

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm các doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, doanh nghiệp công nghệ cao cấp tỉnh, doanh nghiệp lớn hoặc các công ty khoa học và công nghệ được chứng nhận bởi Chính phủ Z.

Các doanh nghiệp sáng tạo bao gồm Thượng Hải: Ba “ngành công nghiệp phong cách mới” được thành lập trong khái niệm bốn kinh tế mới (công nghệ mới, mô hình mới, mô hình mới) khái niệm

Đó là 20 hướng chính từ sản xuất đến trí thông minh, như màn hình mới, robot và tái sản xuất;

Thứ hai, 14 dịch vụ sản xuất tích hợp mạng tiên tiến, dữ liệu lớn, nền tảng đám mây; Hướng

Thứ ba là chín dịch vụ mới, chẳng hạn như Internet Finance và Dịch vụ tín dụng.

You Might Also Like