Làm cách nào để đăng xuất chứng chỉ của chứng chỉ, đăng xuất tài khoản chứng khoán trực tuyến có thể được xử lý trực tuyến?

Làm cách nào để hủy tài khoản chứng khoán? Quá trình cụ thể của tài khoản đăng xuất như sau:

Bước 1: Đến bộ phận kinh doanh của tài khoản chứng khoán (phải là tài khoản chứng khoán của tài khoản chứng khoán trước đó, Đó là, bạn mở bộ phận kinh doanh của tài khoản chứng khoán, bạn phải đăng xuất tài khoản chứng khoán của mình, bạn không thể xử lý các nhà môi giới khác và các bộ phận kinh doanh khác của Brokens trong tài khoản chứng khoán cũng có thể được xử lý).

Bước 2: Theo yêu cầu của Bộ phận kinh doanh môi giới, người có liên quan phụ trách bộ phận kinh doanh môi giới được xác định trong danh sách các bộ phận kinh doanh môi giới.

Bước 3: Sau khi ký hợp đồng với người có liên quan phụ trách Bộ phận bán hàng môi giới, tín dụng tài khoản chứng khoán với thẻ ID và tài khoản cổ đông.

Bước 4: Đóng vốn tài khoản của bạn, tài khoản vào ngày hôm sau hoặc sau khi đóng tài khoản chứng khoán.

LƯU Ý: Tắt tài khoản chứng khoán chỉ cần mang theo thẻ tài khoản cổ đông và thẻ ID. Nhưng tiền đề của việc tắt máy của tài khoản chứng khoán là tài khoản chứng khoán không thể được giao dịch trong cùng một ngày, nếu không nó sẽ không đóng tài khoản chứng khoán.

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2019, tài khoản chứng khoán sẽ triển khai trực tuyến. Cách đăng xuất khỏi tài khoản chứng khoán không chỉ với bộ phận kinh doanh Serie A, mà mạng có thể được triển khai theo cùng một cách, các yêu cầu cụ thể như sau:

Trước tiên, hãy cung cấp sự tiện lợi cho việc đăng nhập tài khoản chứng khoán.

Điều đó có nghĩa là, sau khi các nhà đầu tư đặt các dịch vụ liên quan, hãy xóa tài sản chứng khoán và hủy các quyền có liên quan, các công ty môi giới nên cung cấp sự thuận tiện cho nhà đầu tư để hủy tài khoản chứng khoán. Đối với tài khoản khởi hành (tài khoản nhân chứng mở và tài khoản trực tuyến), các nhà đầu tư ít nhất nên cung cấp các vận động viên (bán hàng nhân chứng và bán hàng trực tuyến PES 2019 Serie A).

Thứ hai, quy trình bán hàng trực tuyến được phát triển theo kế hoạch tài khoản trực tuyến.

Đối với doanh số bán hàng trực tuyến của các nhà đầu tư, các nhà môi giới nên xây dựng các quy trình bán hàng trực tuyến dựa trên sơ đồ mở tài khoản trực tuyến được sử dụng và xác minh danh tính thực sự của các nhà đầu tư thông qua xác minh mật khẩu và mạng bảo vệ công cộng. Nhân chứng video hiểu chính xác ý chí thực sự của doanh số trực tuyến của nhà đầu tư và xử lý doanh nghiệp tương ứng.

Đối với các nhà đầu tư cần hủy tài khoản chứng khoán, việc hủy bỏ bị cấmTùy thuộc vào giao dịch hoặc cứu trợ mối quan hệ được lưu trữ để giải thích ý định thực sự của việc hủy bỏ tài khoản chứng khoán. Nếu các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng tham gia giao dịch thị trường chứng khoán, hãy tránh hủy tài khoản chứng khoán của họ khi xử lý dịch vụ chuyển nhượng.

Thứ ba, việc hoàn thành hai ngày giao dịch.

Theo Điều 28 của Quy tắc quản lý tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán sẽ hoàn thành việc kinh doanh có liên quan trong vòng hai ngày giao dịch sau khi nhận được nhà đầu tư, và nên bị từ chối hoặc trì hoãn mà không có lý do.

Bốn, không tính phí bán hàng.

Các công ty chứng khoán không tính phí chi phí của nhà đầu tư.

Năm, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Các công ty chứng khoán cần chuẩn bị kinh doanh và công nghệ liên quan.

Sáu, không có lý do, trì hoãn việc hủy môi giới và cốt truyện Serie A Cristiano Ronaldo nghiêm trọng, và nó sẽ đình chỉ đại lý mở tài khoản hoặc trình độ kinh doanh kế toán mạng. Do đó, công ty chứng khoán Seria A 2015 2016 hiện đang nhận ra doanh số trực tuyến của tài khoản chứng khoán.

Sau ngày 1 tháng 3 năm 2019, các nhà đầu tư khiếu nại của công ty chứng khoán không yêu cầu hoặc trì hoãn tài khoản chứng khoán nhà đầu tư vì những lý do khác để đăng xuất khỏi thủ tục U20 CARIOCA Serie A. Hình phạt.

Cách hủy tài khoản chứng khoán là ở trên, và tất nhiên, một số ít có thể được nhìn thấy trong tài khoản chứng khoán là không phải là để hủy tài khoản mới.

You Might Also Like