Vào cộng đồng thứ 14, INTI Juego de la Liga MX Jinlong ở đường Long Giang, quận Liwan, Quảng Châu cần cách ly y tế.

Trung tâm hạn chế nhiễm virus vành mới của Macau tuyên bố rằng để đáp ứng với những thay đổi lớn ở tỉnh Quảng Đông, từ 2 giờ chiều, vào ngày 22 tháng 5, tất cả trong 14 trên bầu trời , Tôi đã đến lối vào của cộng đồng Jinlong, đường Longjin, quận Liwan, Quảng Châu, phải trải qua 14 ngày quan sát y tế tại các địa điểm được chỉ định theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Trung tâm điều phối Strain nhắc nhở rằng những người đã đến đất liền trong vòng 14 ngày trước khi vào nước này, họ phải nhận được 14 ngày quan sát y tế tại các địa điểm được chỉ định theo yêu cầu của cơ quan y tế: Cộng đồng Dragon Jinlong quận Quảng Châu Liwan, quận Jin’an, quận Lu’an, quận Lu’an, tỉnh An Huy, thị trấn Shangpai, quận Feixi, quận Feixi, cộng đồng công viên nghệ thuật quận Hefei và cộng đồng shuntian, quận Yu Hong 100 quốc tế Thành phố mới, thành phố Guiyuan Galaxy.

You Might Also Like