Cách sử dụng Trọng lượng K dòng Soi Keo Mu Vs West Ham để làm một sự khác biệt

Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, mẫu K-Line là một chiến lược giao dịch phổ biến và những điều cơ bản về cổ phiếu cơ bản nhất của bạn bè chứng khoán nên làm chủ. Khi chúng tôi làm một sự khác biệt, bạn có thể sử dụng một số hình thức chung để hỗ trợ chúng tôi tìm vị trí bit và áp suất hỗ trợ, để bạn có thể mua trong hỗ trợ, bán trong áp lực. Đối với những khác biệt khác nhau, các hình thức thông thường của chúng tôi có các kênh, hộp, hình tam giác tăng lên.
Kênh tăng trưởng: Mua ở đường ray dưới (hoàn cảnh đặc biệt: Nếu có bất kỳ điện trở trên rõ ràng nào, Soi Keo Thơ nhi ky vs Moldova có thể được bán trong vị trí kháng cự);
Hộp: Hỗ trợ ở dưới cùng của hộp Vị trí, bán ở trên cùng của vị trí kháng Tủ Soi Keo Trần Mu;
Tam giác: Mua ở vị trí hỗ trợ đường ray thấp hơn, bán ở vị trí kháng đường ray phía trên soi kèo U23.


Hình thái học Trường hợp Soi Keo Newcastle vs Liverpool

Hình thái tam giác

Hiểu đơn giản về ba hình thức K-Line, nhà đầu tư không phải là một cách khác nhau để thực hiện một sự khác biệt. Trên thực tế, chúng ta phải nghiêm túc nghiên cứu sự kết hợp K-Line của Soi Kèo U19, tìm các quy tắc hoạt động bên trong và nhận ra Soi Kèo Trận Real thực sự được phân loại và không khó để nắm bắt áp lực hỗ trợ. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần tạo sự khác biệt.

You Might Also Like