Soi keo ngoai treo Anh toi nay kết thúc dòng K dòng kết hợp


ở cuối dòng, tên này là một trích dẫn đến cuối kết thúc soi keo Bong DA 88. Trong thị trường đang lên, thị trường đột nhiên nhận được Soi Keo Chelsea vs Southampton A soi Kèo Tỷ Lệ Nay Nay với một dòng boom với sân vận động, và dòng K thứ hai được bao phủ hoàn toàn bởi dòng cách định. Cross Star hoặc Xiaoyang (Yin) Line. Đây là sự kết hợp của K-Kèo Ngàn Mai – & MdashsoikeOchinhxac; ở cuối dòng. Ngược lại, trong thị trường mùa thu.

Đặc điểm hình thái:

1

2, bao gồm một trong hai trong hai dòng K.

3, nếu nó ở thị trường đang lên, dòng K đầu tiên là một dòng lớn và trung bình với một sân vận động. Dòng K thứ hai là một ngôi sao chéo hoặc một dòng nhỏ (âm), và được bao phủ hoàn toàn ở hình ảnh trên của dòng K đầu tiên.

4, nếu nó nằm trong thị trường mùa thu, dòng K đầu tiên là một dòng âm lớn hoặc trung bình với đường bóng dưới. Line thứ hai là một ngôi sao chéo hoặc một dòng Yin (Yang) nhỏ, và được gắn vào dòng dưới của dòng K đầu tiên.

5, nếu SOI KEO CUP C1 CHUA Một tiêu đề xuất hiện trong thị trường đang lên, đó là một hình thức K-Line hàng đầu của thị trường. Ngược lại, trong thị trường mùa thu, nó là một hình thức K-Line dưới cùng.

6, dòng K thứ hai nhỏ hơn, tín hiệu của nó càng mạnh.

You Might Also Like