KBONG DA So SOI KEE kết hợp dòng Sanchuan

Soi Kèo FA Cup

Sự kết hợp của tuyến K-line của đáy Tứ Xuyên là một âm và một với một đường thay đổi. Dòng Yang nhỏ được sáng tác. Dòng bóng đầu tiên có đường chày dài hơn, chỉ ra rằng thị trường đã được hỗ trợ. Dòng âm thứ hai là cao, và có một bóng siêu nhỏ hơn, thậm chí còn dài hơn bóng dưới của độ bóng đầu tiên. Dòng Yang nhỏ thứ ba hoàn toàn nằm trong dòng K thứ hai.

Chính sách hoạt động

1, Khi xảy ra xu hướng dưới cùng hoặc tăng, đó là tín hiệu mua tương đối đáng tin cậy. Soi Keo Bayern

2, các nhà đầu tư có thể mua kho trước dòng Yang thứ ba.

3, Nếu giá đóng cửa của lòng đỏ thứ hai cao hơn giá đóng cửa của độ bóng đầu tiên, nó đáng tin cậy hơn.

4, nếu sợi nhỏ thứ ba hoàn toàn ở bóng dưới của âm thứ hai, nó đáng tin cậy hơn.

5. Khi giá cổ phiếu giảm xuống Keo Arsenal vs Leicester City Tứ Xuyên, Soi Keo Bong Da C2 được hạ xuống thị trường.

6. Nếu kết hợp dòng K ở đáy Tứ Xuyên xảy ra ở mức cao của thị trường, tín hiệu của nó không đáng tin cậy.

Soi keo bologna vs parma soi keo lazio vs atalanta

You Might Also Like