Chủ tịch Dutei đã tiêm vắc-xin y học Trung Quốc tăng nhân dân đến Keo Nha Cai Nhơ

Báo này: Malase Tei Nay cho biết, Chủ tịch Durte đã chọn vắc-xin viêm phổi mới của Trung Quốc tại các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, sẽ nâng cao sự tự tin của công chúng vào vắc-xin Trung Quốc.

Khi nhu cầu giải thích lý do tại sao Chính phủ nói với người Trung Quốc không chọn một thương hiệu vắc-xin, và Dutei chọn thương hiệu yêu thích của mình, phát ngôn viên của Tổng thống Harry Rosu đã đưa ra một tuyên bố này, thương hiệu không có Tuy nhiên, được phép sử dụng ở Philippines.

Luo nói tại cuộc họp báo: “Tổng thống đã không chọn một thương hiệu Hoa Kỳ. Anh ấy đã chọn một thương hiệu Trung Quốc, và vấn đề hiện tại của chúng tôi là nhiều người dường như thích nhiều hơn.”

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ rằng tiêm chủng cho Tổng thống sẽ nâng cao niềm tin của mọi người vào vắc-xin Trung Quốc.”

You Might Also Like